12 Март

„И да помниш целия път, по който Господ твоят Бог те е водил ...за да те смири и да те изпита, за да узнае що има в сърцето ти, дали ще пазиш заповедите Му, или не.“ Второзаконие 8:2

Тук виждаме определена причина защо Бог позволява преследването да се случва на посветените му. „Господ твоя Бог те изпитва“, тества те. Защо? Какво иска да докаже? Ние сме изповядали, че сме негови лоялни деца. Ние сме изповядали, че отдаваме всичко, което имаме. И сега „Господ вашият Бог ви изпитва, за да узнае дали любите Господа вашия Бог с цялото си сърце и с цялата си душа.“(Второзаконие 13:3) Колко можеш да издържиш? Колко търпеливо ще издържаш? До каква степен ще издържиш? Тези, които ще издържат най-много и ще издържат най-търпеливо, ще дадат свидетелство за най-добър характер. А тези, които демонстрират най-добрия характер, ще имат най-висока позиция в царството. Всеки ще получи позиция, в зависимост от неговата вярност. Но както звезда от звезда се различават по слава, така ще бъде и в Царството. Този, който води най-голямата битка срещу своята собствена натура и демонстрира най-голяма любов и стремеж в сърцето си, ще бъде този, който ще получи най-високо място. Z'14-40 R5395:6 (Hymn 331)