11 Март

„А ние, братя, както Исаак, сме чада на обещание.“ Галатяни 4:28

Христос, нашата Глава и ние, неговите членове, сме прототип на този, който беше наречен „ Смях“ и „Радостен“. И ние нямаме ли повече радост от другите в сегашното време? Наистина, ние имаме пълно участие в страданията и трудностите, мъките и разочарованията, които карат цялото творение да стене и да се труди в болка, но ние имаме това, което те нямат- „ мирът на Бога, който надминава всяко разбиране“, който управлява нашите сърца и ни прави да бъдем „ радостни страдалци“, като знаем, че мъката изгражда търпение и другите плодове на Духа, които , когато станат съвършени в нас, ще ни доведат до пълна радост и веселие в небесното царство. И ако това име, Радостен, се отнася до нас в сегашно време, то тогава какво да кажем за бъдещата слава, когато съединени с Господаря в неговото превъзходно царство, ще дадем знание и благословение на цялата земя, като донесем смях и радост в света на хората, сега слаби и стенещи под управлението на смъртта и греха?!“Славете Бога, от когото идват всички благословии!“ Z'01-263 R2861:5 (Hymn 27)