10 Март

„Ето земеделецът очаква скъпоценния плод от земята и търпи за него докле получи и ранния и късния дъжд. Останете и вие твърди“ Яков 5 :7,8

Търпението е добродетел, която нашият Небесен Баща желае да култивира в нас и той показва себе си като най-големия пример в това отношение. Въпреки че всички векове минават, той търпеливо издържа обидите от тези, които не разбират курса на неговата мъдрост в упражняването на справедливост, в разработването на дълбок дизайн на неговата щедра благост, като отвръщат със зло и само със зло на неговия велик и свят характер. Той знае, че в определеното време, неговия характер ще бъде напълно разкрит, така че търпеливо чака , работи и страда. Така че нашият Господ Исус също чака и страда. Той изстрадва велико унижение с идването си в нашето ниско ниво на пребиваване. После като човек той търпеливо страда противоречията на грешниците срещу него и незаслуженото преследване, дори до смърт, от тези, които е дошъл да спаси. И също както Небесния си Баща,въпреки всичко той е щастлив заради „ определеното време“ , в което, макар и далечното бъдеще, неговия характер, както и на Бащата, ще бъдат напълно разкрити и представени пред всяка твар на небето и земята. Така че въпреки всичко, нашия благословен Господ Исус и любимия ни Небесен Баща чакат търпеливо това велико разкритие. Така, с подобна настройка, ние трябва да чакаме; защото слугата не е по-горен от своя Господар и нашата радост във връзка с бъдещата воля, ако имаме ума на Христос, не трябва да е само заради нашата лична переспектива за разкритие и слава, но също и заради разкритието и славата на Бог и нашия Господ Исус и заради переспективата да се разкрие вечния триумф на истината и справедливостта. Z'06-165 R3784:1 (Hymn 29)