8 Март

“Бъди силен и смел” Исус Навиев 1:6

Куражът винаги се одобрява, но тук става въпрос за морален кураж, който трябва да се оценява далече по-високо от физическия. Този морален кураж се изисква от Господните люде; без него, те не може да вършат нищо и много от техните трудности в Християнския живот са, защото са се провалили да оценят това качество и не са развили такъв кураж. Изисква се истински кураж от най-висок ранг, за да се защити Божията истина и неговите хора, когато това не е разбрано правилно, не е интерпретирано правилно и е довело до противоречия. Изисква се голям кураж да се защити светлината, когато големия Противник с широкото си влияние я представя за тъмнина като това води към нападки срещу нея. Изисква се голям кураж да се произнесем кротко, но упорито срещу тъмнината, когато тя има на своя страна богатство, наследство и църковност. Z'07-283 R4062:1 (Hymn 261)