7 Март

„Чрез вяра ерихонските стени паднаха след седмодневно обикаляне около тях.“ Евреи 11:30

„За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме подкрепява.“(Филипяни 4:13). Вярата е есенциална; но ние трябва да преминем Йордан; трябва да бъдем оправдани; трябва да вземем участие в първообразната пасха; трябва да сме осветени преди да можем да получим и едно от обещанията за победа над Ерихон от Нашия Господ или преди да можем да упражним такава вяра, която би дала резултат в такава победа. Ако в образа вярата е донесла събарянето на стените на град, то колко по-голяма стойност би имала тя в първообраза!“ „ Това е победата, която покорява света, дори вашата вяра!“, но само докато вярваме в Господ и търсим тези неща за негова радост, можем да упражняваме такава победна вяра. Z'02-301 R3088:4 (Hymn 174)