6 Март

„Имаме ходатай при Отца, Исуса Христа праведния.“ 1 Йоан 2:1

Защо ние имаме нужда от ходатай? Защото въпреки, че като нови създания сме свободни от проклятието и имаме пълна връзка с нашия Баща и можем да отидем при Него „пред трона на небесната слава,за да получим милост и намерим благосклонност , която да ни помогне във всяко време“, ние все пак още нямаме нашите нови тела като нови създания и няма да ги имаме, докато не ги получим по време на първото възкресение. Междувременно, според божествената наредба, ние трябва да ползваме земните си тела, които ние и Бог знаем, че са несъвършени. Тъй като можем да реагираме само чрез земните си тела, означава, че „не можем да правим неща, които бихме искали“, защото „в нашата плът цари несъвършенството“. Но въпреки че грешим заради слабостите и несгодите на плътта, божествената наредба е, че имаме Адвокат, чийто откуп е заради нас и ще се появи за нас ( буквално прилагане на неговата заслуга) за отмяна на нашите несъзнателни грешки и така да се поддържаме в очите на Бащата без петно или гънка. Z'09-347 R4516:6 (Hymn 141)