5 Март

"Аз съм лозата, вие сте пръчките; който пребъдва в Мене, и Аз в него, той дава много плод; защото, отделени от Мене, не можете да сторите нищо." Йоан 15:5

Не е достатъчно да чуем веста за царството; не е достатъчно да имаме добри сърца или добри намерения във връзка с това; допълнително е нужно, както Господ казва, да разберем посланието за царството; или нуждата от библейско изучаване. Интелигентните хора считат това за много мъдро и намират, че няколко години изучаване са необходими за подготовка на няколко години земен живот. Колко повече тогава трябва да считаме за нужно изучаването, за да се подготвим за вечен живот в благословеното царство? Времето и усилията, прекарани за развиването на характера за царството са мъдро прекарани и ожънването на тридесет, шестдесет или стотици в тази притча илюстрира степента и интензивността на нашите усилия. Наградата в царството ще бъде също пропорционална." Звезда от звезда се различава по блясъка.Така е и възкресението на мъртвите." Различна степен на слава ще бъде представена в царството, но никой няма да бъде приет от Бащата, ако не донесе плодове в добро количество; "добре направено" не би се произнесло, ако нямаме заслуги. Z'10-203 R4635:5 (Hymn 49)