4 Март

"И ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века." Матей 28:20

Този текст съдържа превъзходни мисли- че нашият Господ е с неговите представители във всичките им дела на любов и себеотдаване през цялия век, като забелязва техните усилия, подпомага ги, окуражава ги, поддържа ги; напоява и освежава всички, които приемат службата като тяхна специална цел в живота- като управлява тяхната благосклонност към другите, подхранва ги и ги напоява. И ако това е истина за миналото, то ние сега осъзнаваме колко е специално и истинско това през времето на жътвата, в края на века, във времето на присъствието на нашия Господ! Как ние осъзнаваме, че той е с нас, в състрадание, в подпомагане, в асистиране, в подкрепяща благосклонност, като е способен и желае да направи всички изпитания полезни за нас и като ни използва максимално, да покажем възхвалата към този, който ни извика от тъмнината в неговата превъзходна светлина! Z'03-91 R3166:6 (Hymn 226)