3 Март

“Не бой се, малко стадо, защото Отец ви благоволи да ви даде царството.” Лука 12:32

Нашата основна грижа като последователи на Исус е да търсим участие в Царството, заедно с нашият Спасител- участие в хилядолетното Царство като невеста на Христос, който ще стои на своя величествен трон за благославяне и подновяване на човешкия свят. Ние имам уверението на нашия Господар, че който преследва този курс, ще постъпи мъдро и Бог ще се погрижи за неговите интереси, за негово най-добро.Правейки това, нашия живот ще бъде възнаграден с мир, радост и почивка в Господ, която Той е обещал в своето Слово на тези, които му се доверяват. Z'10-73 R4567:5 (Hymn 8)