2 Март

„Исус им рече: Аз съм хлябът на живота; който дойде при Мене никак няма да огладнее, и който вярва в Мене никак няма да ожаднее“. Йоан 6:35

Само с участие голямо, редовно, ежедневно в заслугата на нашия Господ и в неговите велики нареждания към нас, ние можем да бъдем силни в него, да извършим нашето пътуване успешно и да влезнем в духовния Ханаан. Както всеки израелтянин е трябвало да събере манна за себе си, така и всеки Християнин е длъжен да събере истината. Ние трябва да правим това във връзка с духовната страна, както и във връзка със земните дела. Милостите на Светия Дух не може да се очаква да дойдат до съвършенство без предварително посаждане, подрязване и култивиране. Някой е казал: „Съжителство в колежа не прави някой учен, нито заемането на пейка в църквата прави някого Християнин“. Да растем силни в Господ и в неговата мощ, ние трябва да се храним от него дневно- ние трябва да оценяваме и да одобряваме заслугите на неговата жертва. Z'13-218 R5279:4 (Hymn 189)