1 Март

“Дано умра както умират праведните, И сетнините ми да бъдат както техните!” Числа 23:10

Нашият Господ Исус е бил праведен и когато мислим за смъртта, ние трябва да мислим като него и неговата смърт и да помним, че както той отдаде живота си, така ние също трябва да отдадем живота си за братята. Както той пожертва земните си интереси, предимства , привилегии, удоволствия, така че да има жертвена смърт в унисон с разработения план, нека ние си припомним, че ние имаме подобен завет да бъдем „мъртви с него“. Защото ако сме мъртви с него, ще живеем с него; ако страдаме с него, ще царуваме с него. Нашата надежда за участие с него в славата на възкресението, честта и безсмъртието, са базирани на нашата вярност в участието ни е неговата смърт, което означава и участие в страданията в сегашното време. Но да бъдем твърди, като имаме проспекта от Фасга пред нас, подкрепени от вътрешния човек в нас, защо да се боим от смъртта или от сегашните страдания?Нещо повече, във всички тези неща ние ще се радваме и славим нашия Господ и Спасител, нашата Глава! Z'07-269 R4055:5 (Hymn 325)