27 Февруари

„А освен всичко това, вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всичките огнени стрели на нечестивия“ Ефесяни 6:16

Новото създание трябва да се развива, макар външния човек да загива. Сатана е успял да доведе до смърт нашия Господ чрез главните свещеници и фарисеите. ; но това е смисълът, заради който Той влезна във вечна слава. С взаимоотношенията си с нашия Господ, Отец ни дава илюстрация за взаимоотношенията с нас също. Така че ние трябва да знаем, че макар Сатана да изглежда, че е победител над нас, тези „леки неразположения“ , както ни е казано, „ изработват далече по-голяма вечна слава“. Ние знаем, че нямаме сила, с която да опонираме на Сатана. Нищо не е достатъчно за тези неща, освен Господ. Той е по-велик от Сатана и всички негови ангели. Ние гледаме нататък с очите на вярата към нещата, които са невидими. Така че подобава да бъдем твърди, непоклатими, пълни с вяра и затова способни да посрещнем каквото Отец е разрешил да дойде върху нас. Z'13-56 R5184:6 (Hymn 136)