26 Февруари

„Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори“ Матей 7:7

Защо Господ трябва да иска, преди да ни даде своето благословение? За мъдра цел, трябва да сме сигурни! Той иска да ни накара да почувстваме какви нужди имаме, да оценим привилегиите си, Той иска да види какъв е нашия отговор като всички тези преживявания би ги развил като в свои синове на новото създание. Затова ние трябва да молим, да търсим, да почукваме, за да намерим богатствата на Божията милост и да ни се отворят все повече чудесни привилегии и благословии, които Той толкова иска да ни даде, колкото повече се развиваме в характер и се подготвяме за неговата благодат. Z'06-206 R3807:4 (Hymn 85)