25 Февруари

„Не чрез сила, нито чрез мощ, Но чрез Духа ми, казва Господ на Силите“ Захария 4:6

Нашият Господ Исус поставя основата на духовния храм и той самия ще го довърши със своя крайъгълен камък на върха и ще бъде провъзгласен за победен, не само от хората, но и от ангели, в определеното Божие време. Работата е в неговите ръце и въпреки че отвън изглежда, че в сегашно време имаме разочарования, все пак малък прогрес е направен, така че все пак неговите служители трябва да бъдат окуражени и да си напомнят, че тяхната победа скоро идва, не от човешки права, популярност и влияние, не и от тяхната собствена сила, но от Божия дух. Притежаването на неговата вяра и Дух ще ни дадат победата над света, плътта и Противника и ще ни направят повече от победители чрез Него, който ни обича и ни изкупи със своята скъпоценна кръв. Z'99-223 R2522:2 (Hymn 91)