24 Февруари

“Дай ни днес ежедневния хляб” Maтей 6:11

Да предположим, че Господ тук има в предвид натуралната храна, би означавало, че молителите са само обикновени хора, но ние знаем, че на молитвата са били обучавани само тези, които били счетени за нови създания в Христа и със завет да следват неговите стъпки по тесния път. Трябва да се разбере, че новото създание прави прошението и че това означава основно изхранване на новото създание – каквито провизии Небесния Отец вижда, че са най-добри за временните му необходимости. Z'06-205 R3806:5 (Hymn 286)