23 Февруари

„И тъй, като Божии избрани… облечете се със смирение.„ Колосяни 3:12

Всичко в Писанията ни сочи фактът, че смирението е най-важното качество за всички Господни люде, които биха били използвани от Господ във всякаква важна и специална работа за него. Ако последователите на Господ могат да имат това в предвид непрекъснато, като това дава облик на техния курс постоянно, колко повече те биха били ползвани! Всяка служба на Господ е почест; но колкото повече ни е разрешено да служим, повече ще бъдат благословиите ни в сегашния живот, по-голяма ще бъде съответно наградата ни в бъдещия живот. Затова, както казва апостолът, смирете се под могъщата Божия ръка, за да бъдете издигнати в определеното време. Z'13-189 R5262:5 (Hymn 267)