22 Февруари

„Вечен живот на тия, които с постоянство в добри дела търсят слава, почест и безсмъртие;“ Римляни 2:7

Какво търсим ние? Това е добър въпрос, който трябва да си зададе всеки един от нас и да го предложим към другите, които сега не проявяват интерес към настоящата истина. Ние знаем какво търси света- богатство, чест, слава, леснина и т.н.- и знаем, че мнозина, които са се обърнали към Бог, все още имат духа на света. Те искат да бъдат последователи на Господ и все пак култивират и се радват на надежди и амбиции, които малко или много са светски. Подходящо е да обърнем внимание на думите на Господаря, като те са адресирани към всеки един от нас индивидуално, Какво търсиш? Нека отговорим на нашият Господар в сърцата си с молитва; и преди да дадем отговор, нека да признаем, че е истинска, защото бихме се заблудили наистина, но не бихме заблудили Този, към когото отправяме отговора.Правилно е, че трябва да търсим царството и да знаем, че там има велика почест, слава и безсмъртие според божествената наредба, така че ние трябва да „търсим слава, почест и безсмъртие“. Но паралелно с това търсене на царството, трябва да си спомняме думите на нашия Господар по друг повод, че трябва да търсим главно Божието царство и неговата праведност. Z'08-13 R4116:2 (Hymn 78)