21 Февруари

„Пази езика си от зло и устните си от лъжливо говорене.“ Псалм 34:13

Господните люде намират, че езикът е най-трудно да се държи под контрол от всички други части и затова е добре да се молят:“Дръж вратата на устните ми“. Ако молитвата е искрена, от сърце, ще означава, че този, който я изказва прави всичко по силите си в тази посока, като търси също божията помощ за това. И божията помощ идва във връзка с тази поука и ни уверява, че устните не са виновни, а сърцето се нуждае от пречистващата работа на Светия Дух, защото „ от изобилието на сърцето, устата говори“. Поуката тук е, че каквато и трудност да имаме, чрез устните ни сърцето повече се нуждае от коригиране. Трябва да положим сърцата си повече в хармония с Всемогъщия- повече в тон с великите елементи на божествения характер, представящ не само справедливост към другите, но в допълнение милост, любов, нежност и благоположение към тях. Z'06-79 R3739:6 (Hymn 145)