20 Февруари

“Защото, ако се срамува някой от Мене и от думите Ми, то и Човешкият Син ще се срамува от него, когато дойде в Своята слава, и в славата на Отца и на Своите ангели” Лука 9:26

Словото на Бога не е само Библията, но включва и проповеди, трактати, книги и т.н. в пропорция с това колко съдържат истинското съобщение на Божия мил Син. Това даже довежда въпроса по-близо, така че да не се срамуваме от никоя от тези доктрини, представени в Библията, нито да се срамуваме от някаква литература, която с Божие провидение е била подготвена и представя неговата истина, разгръща я и я илюстрира. Господ би имал свободни и с отворени сърца хора, които биха били с лоялни към Него и към истината, която Той им представя, че биха с удоволствие отдали всичко, дори живота си, отколкото да имат в каквато и да е мярка възпрепятстване на прогреса си, или ще изтърпят позор или дескридитиране, които това може да им донесе. Напротив, тези, които не се срамуват от Господа и неговото Слово и които осъзнават, че няма нищо, от което да се срамуват, но дори да се радват във всичко, ще търсят да развеят царското знаме, да кажат добрите вести на голяма радост до възможната степен за тях, ще се кооперират с всички други, които показват слава към него, към този, който ни призова от тъмнината в неговата чудесна светлина. Z'06-152 R3777:4 (Hymn 118)