19 Февруари

„Затова, нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта, за да придобием милост, и да намерим благодат, която да помага благовременно“ Евреи 4:16

Докато молитвата е привилегия, а не заповед, нашите условия я правят необходимост. Поради падението на човека от неговото първоначално съвършенство , нашата плът има несъвършенства, недостатъци; но макар и така Новото създание има отговорност към тези слабости. Единственият начин да се освободим от тези отговорности е да отиваме при трона на благодатта и да получаваме помощ, когато ни е нужно. Който отива до трона на милост с молитва, така дава индикация, че осъзнава необходимостта от използване на възможността, която Бог му е осигурил за негов интерес и привилегия. Z'13-84 R5201:5 (Hymn 162)