18 Февруари

“И тъй, бивайте подражатели на Бога, като възлюбени чада” Ефесяни 5:1

Сега е велико време, в което разбираме, че не можем да служим на Бога и на мамона и че ще трябва да изберем единия от двамата. Ако не изберем Господ и неговата служба, като я поставим пред всички други неща в сърцето си, то ще се счита, че сме поставили другите неща на първо място- интересите на плътския човек- и Господната оценка и награда от Него ще бъдат в съответствие с това. Той наистина има благословение към всички семейства на земята, но специално благословение в твърде големи скъпоценни обещания на слава, почест и безсмъртие е предвидено за този, който Го обича на първо място, повече от къщи, земи, бизнес или богатство, семейство, деца или себе си. Нашият призив към всички, които са потърсили Господа и са го последвали е да не поглеждат назад, така че да преценяваме, че са направили най-добрата сделка, а че ще получим най-голямата награда, която можем да си представим, заедно с Господ, в неговата чудесна работа и с неговото божествено одобрение. Z'06-47 R3721:4 (Hymn 312A)