17 Февруари

„И сърцето ви ще се зарадва, и радостта ви никой няма да ви отнеме.“ Йоан 16:22

Кои са нашите радости, които никой човек не може да отнеме от нас и преследването, неволите и бедите могат само да ги направят по-широки и по-сладки? Каква е тази радост? Тази радост е предвкусване на благословиите, които ще дойдат, нашето добросъвестно наследство. То е инспирирано от сигурност във факта, че Той може и иска да осъвършенства делото в нас , което е започнал и което ще стане съвършено по неговия най-добър начин; като сме уверени, че докато прегръщаме милостивите обещания с раменете на нашата вяра, Той не ще позволи да бъдем отделени от Него. Кой би ни разделил от Божията любов в Христа? Дали бедите и преследването? Нашата сигурност е, че никой не ще ни откъсне от Божията ръка ( Йоан 10:29) и че „самия Отец ни обича“ и не ще ни отблъсне, докато ние желаем да пребъдваме послушно в неговата любов. Да, ние сме убедени, че всичко работи съвместно за доброто на тези, които обичат Бог; убедени сме, че този, който е зад нас е по-силен от всеки, който е против нас. Такава сигурност би ни донесла само радост, която светът не разбира и мирът от Бога, който надминава всяко разбиране, ще пази сърцата ни. Z'97-305 R2232:1 (Hymn 226)