16 Февруари

„Оня, който бе им рекъл: Тая е почивката ви; и успокойте уморения; И това е освежението ви;“ Исая 28:12

Ние почиваме в Господните обещания- ние почиваме в неговата сила и в неговата възможност да осъществи своите обещания; защото знаем, че този, който ни е призовал, е способен да изпълни цялото свое добро Слово. Този мир или почивка е специална благословия на Светия Дух. Само в пропорция на получения Свят Дух, свят ум на Бог, свято разположение, можем да имаме този мир, осъществен в нас. Това е въпрос на пропорция: колкото растем в милост и знание за Господ, знание за истината, ще имаме комфорт и сила в нас; и ще имаме повече от Божия мир всеки ден и ще можем да пребиваваме в неговата любов. Z'14-103 R5432:3 (Hymn 112)