15 Февруари

„Защото Господ има благоволение към людете Си; Ще украси кротките с победа.“ Псалм 149:4

Това са тези, които Господ иска да инструктира и ръководи в знание за неговия Син и към всичките си благословии. Ако те продължават да са смирени, Бог е способен да направи от тях негови наследници и сънаследници с Исус Христос, техния Господар. Ние четем в Писанията, че смирените ще наследят земята. Те ще наследят под условията на първия оригинален завет. Те са семената на Авраам. От тях благословението ще отиде към целия човешки род, който обаче от хората се подчини през хилядогодишното управление. След последния тест в края на хилядогодишния век, целият свят ще бъде смирен за обучение. Те ще научат великия урок, че Бог е Началото на всичката мъдрост; и ще се възползват от неговите инструкции. Z'13-381 R5370:5 (Hymn 10)