14 Февруари

Защото нашата привременна лека скръб произвежда все повече и повече една вечна тежина на слава за нас 2 Коринтяни 4:17

Готови ли сме да понесем омразата, презрението, оскърблението, което лоялността към истината носи? Дали любящата Божия заслуга към нас е далече, далече над заслугата и усмивката на целия свят- и даже повече и далече повече от самия живот? Ако е така, ние можем да продължим в негово име, като се радваме, че варвим по този път, славейки го с устни, пеейки новаата песен, която той е вложил в устните ни, „дори любящата нежност на нашия Бог“. Коства ни нещо, за да пеем тази песен. Z'14-119 R5441:6 (Hymn 17)