13 Февруари

„Верен е Оня, Който ви призовава, и ще извърши това.“ 1 Солунци 5:24

Ние се надяваме, мили приятели, че ще сме готови за сватбата на Агнето, за нашата сватба с Агнето. Нещо, което правим или се проваляме да свършим днес, може да се пренесе към нашата крайна подготовка. Нашите умове са основа за всичко по този въпрос. Господ знае, че имаме несъвършени тела. Така че тестването не ще бъде дали нашите тела са съвършени, но дали нашите сърца са съвършени. Ако нашите сърца са съвършени пред Бог, ние ще доведем нашите думи, нашите действия и мисли в хармония със закона на любовта, до степента на нашите възможности. Ако търсим да държим нашите сърца така лоялни, ние ще ставаме все повече и повече подобни на Божия мил Син, нашият Небесен Младоженец; и ще влезем в определеното време с голяма радост в нашата „ къща, направена не от човешки ръце, вечните покои на небесата“. После нашият Господ ще ни представи пред Отца- „булката, обожавана от Съпруга си“; той ще ни представи с голяма радост- неопетнени. Z'16-165 R5907:4 (Hymn 230)