12 Февруари

„Защото сме съработници на Бога“ 1 Коринтяни 3:9

Една от работите на Евангелския век е селекционирането на духовното семе на Авраам, чрез което ще се благословят всички семейства на земята- които семейства ще бъдат земното семе. Това обещание, че всички семейства на земята ще се благословят, не ще бъде изпълнено, докато не се завърши духовното семе. „Ако сте Христови, то сте и Авраамово семе и наследници по обещание“. Има обаче една работа, която е от началото до края. И четем:“Един посява, друг жъне. Аз ви пратих да жънете това, за което не сте се трудили; други се трудиха, а вие влязохте в наследството на техния труд.“ (Йоан 4:35-38) Дали е било в началото или сега, в края на века- време за жътва- всичко е една работа и се обслужва една цел, събирането на избраните. Z'13-261 R5302:1 (Hymn 275)