11 Февруари

„И словото стана плът и пребиваваше между нас“ Йоан 1:14

Защото всички от човешкото семейства бяха деца на Адам и участници в неговата смъртна присъда, никой човек не можеше да даде на Бога откуп за своя брат. (Псалм 49:7) Господ така постави въпроса, че Адам и неговата раса не биха били откупени, освен чрез намирането на съвършен човек, който доброволно би искал да умре заради тях. Така че никой такъв човек нямаше, а Бог нареди на Логос, Единородният,да стане такъв човек и да бъде Изкупител на расата- Адам и всички негови деца. Z'13-347 R5352:4 (Hymn 62)