9 Февруари

„Но да помниш Господа твоя Бог“ Второзаконие 8:18

Колкото повече имаме притежание върху духовни благословения, които Господ ни е обещал и които ние възприемаме с вяра, толкова повече ще имаме смирение; и нашето смирение ще е пропорционално на нашата оценка над божествената добрина и нашата благодарност към нея. Благодарното, любезно сърце може да продължи от милост към милост, от сила към сила; от знание към знание, от участие към участие; но ако благодарността започне да гасне и ако нашите предимства се възприемат като от добър касмет, в същата пропорция ще се намерим на студено в духовен смисъл и неблагодарността ще се превърне в несвятост; духовната самонадеяност и гордост биха довели до духовна замърсеност и ако упорстват, до духовна смърт. Z'02-286 R3080:2 (Hymn 179)