8 Февруари

„Веселете се в Господа и радвайте се, праведници, и викайте с радост всички, които сте с право сърце.„ Псалм 32:11

Ние вярваме, че всички наши читатели оценяват това благословено послание все повече и повече- да бъдем доволни в Господа- съвсем различно нещо от това да бъдем доволни от незначителните неща на този свят. Този, на когото са отправени всички надежди към земните неща, ще намира винаги страдания, които ще засенчват радостта му. Но този, който възлага недеждите си на горните неща, върху Господ и неговите победни неща, които ни е обещал, наистина се радва, защото нашия Господ не се променя. „Нито едно от неговите обещания не ще пропадне“. Нека всички, които са честни в надежда, в намерение, в стремеж, разнасят хвалебствия на Господа и викат от радост, защото техните неволни несъвършенства според плътта, са покрити, а също в мислите им господства праведността, хилядогодишното царство, което идва и под чието управление всички семейства на земята ще се благословят, след като големия Противник, Сатана, бъде завързан. Z'08-331 R4273:4 (Hymn 248)