6 Февруари

“Мислете за горното, а не за земното” Koлосяни 3:2

Докато тенденцията на плътта е непрекъснато надолу, в опозиция на новия ум, с;едва, че дори тези, които са вече посветени на Господа трябва да обръщат и да пренареждат постоянно своите дела към небесните неща.Малко небрежност, малко поглеждане назад, далече от нещата, коиот Бог е резервирал за тези, които го обичат, малко поставяне на първо място на земните дели, земните надежди, земните амбиции, земните проспекти и бързо това би означавало голяма загуба за нас- съживяване, укрепване на старата природа в пропорция с отслабване на новата и съответно голямо връшане назад в съзсетзанието, в което участваме за небсената корона, наградата на нашето висше призвание в Христос Исус. Z'07-4 R3914:1 (Hymn 183)