5 Февруари

А на Този, Който, според действуващата в нас сила, може да направи несравнено повече, отколкото искаме или мислим Ефесяни 3:20

Нека защитим слабините си и мислите си и бъдем трезви и се надяваме до края, че милостта ще ни донесе истинско откровение на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Нека погледнем не към нещата, които са видими, защото те са временни, но нека да погледнем към невидимите неща, към вечните неща. Нека погледнем към Исус с очите на вярата, нека погледнем към короната на живота, която той ни е обещал, нека погледнем към мястото, което ни е приготвил в многото стаи на Бащината къща; нека погледнем не със съмнение и страх, но с пълно уверение, че най-големите ни надежди са повече от осъзнаване кога той ще ни заповяда да отидем по-нагоре и да влезем в радостта на Господ. „Можем да му вярваме, в каквото и да е“. Колкото повече упражняваме вяра в тази посока, повече имаме милост от този, който ни е извикал от тъмнината в своята чудесна светлина; и колкото повече упражняваме такава вяра, повече ще има в нас от Божията сила, която ще работи в нас и ще изработва неговата воля и удовлетворение- което ще ни дава възможност да живеем по-далече от света, да победим света и да водим добрата битка срещу греха, егоизма, света, Противника и собствената ни плът. Z'06-359 R3892:4 (Hymn 126)