4 Февруари

“Ела заедно с нас, и ще ти сторим добро; защото Господ е обещал” Числа 10:29

Който идва с нас, получава благословение и заради настояването ни към някой да дойде, получаваме благословение, като нашата собствена вяра е подсилена, стимулирано е нашето подчинение към Господ; защото трябва да кажем на другите, Господ ще ти прави добро, не са ли изпитанията поучителни за нас и не осъзнаваме ли благословиите, които получаваме ден след ден от Господната ръка? И ако те дойдат с нас, как фактът, че сме им предложили и обещали благословение, би ни помогнало да се пазим от мърморене и оплакване и от представяне на нещо друго, освен доброто, което непрекъснато получаваме от Господа. Ние правим добре, ако като духовни израелтяни, следваме примера на Мойсей в нашия апел към тези, които са под наше влияние- ще бъде добре, ако им цитираме обещанията на Господ и им покажем нашата вяра в тях. Z'07-235 R4038:4 (Hymn 38)