2 Февруари

"Светиите ще тържествуват славно, ще се радват на леглата си.“ Псалм 149:5

Псалмистът предсказва, че светиите в това време ще почиват на леглата си, докато славят Бога. Това становище може да е безсмислено за нас, докато не разберем от други Писания,че тези легла представляват доктрини или сборно обхващат религиозната вяра... Истинските светии на Бога имат по това време легла в подходящ размер и завивки, които са топли и широки. Те са показани в тази пророческа картина като олеснени, почиващи във вярата, докато другите са без покой и в неудобства. Но докато почиват в тези добри легла, представляващи тяхната умствена нагласа и състояние на сърцето и докато славят Господа, те използват с умение „двуострия меч“. Този меч в ръцете им е Библията. Z'15-346 R5804:2 (Hymn 182)