31 Януари

“Когато минаваш през водите, с тебе ще бъда, и през реките, те не ще те потопят” Исая 43:2

Във връзка с факта, че всички призовани, избрани и верни, се изисква да преминат през училището на опита, възпитанието и тестването, за да се определи тяхното крайно одобрение, колко окуражаващо е да знаем, че Господ наистина е с нас във всяка беда, че ни съчувства в нашите изпитания, противници, скърби и трудности, че „зад намръщеното провидение, той крие усмихнато лице“. Водите на скърбите, разочарованията, трудностите, бедите ще бъдат около нас, но ние не ще потънем по течението, но ще издържим с твърдостта на добри войни. Но нашият източник на сила за битка с трудностите на живота никога не трябва да се забравя... Господ ще ни измъкне безопастно на другата страна, където ще имаме живот по-изобилно със слава, чест и безсмъртие, които той осигурява на своята невеста- своите избрани. Z'07-171 R4005:1 (Hymn 93)