30 Януари

„И нека царува в сърцата ви Христовият мир“ Колосяни 3:15

Мирът и радостта, които надминават общото човешко разбиране, не са дадени на света, нито са дадени на номиналния Християнски професор, нито на формалиста или на човека на ритуала, колкото и дръзновени да са те. Те са само за тези, които получават благата и милостта чрез Светия Дух- само за тези, които чрез подчинение на истината и нейния дух израстват в Христос, тяхната жива Глава над всички неща. Те имат мир, дълбочина и обиталище, които са увеличават пропорционално колкото те, заедно с всички светии, разбират чрез вяра и покорство богатствата на божествената милост- дължината, ширината, височината и дълбочината на Божията любов. Z'99-93 R2456:6 (Hymn 244)