29 Януари

„Господ е сила моя, песен моя. И стана ми Спасител“ Изход 15:2

Господ е нашата сила: ние не се облягаме на човешката мощ- нито на нашата собствена или на другите хора. Ние се държим за Главата, от която не само идват законите, които ни ръководят, но от която идва силата, посоката, защитата, грижата, от които се нуждаем и в които се веселим. Господ стана наше спасение; той ни спаси от проклятието на греха чрез вяра в неговата кръв; той ни спаси от любовта към греха. Той не само ни оживи, но и ни подкрепи, като ни даде възможност да вървим по тесния път, като правим това с радост, готовност и бодрост. Той е станал вече наше спасение- спасението, които ни донесе и което ще завърши в нас през първото възкресение, което вече е започнало- защото ние вече сме преминали от смърт към живот и имаме свидетелството за това на Светия Дух. Z'02-10 R2934:4 (Hymn 120)