28 Януари

“Понеже знаем, че цялото създание съвокупно въздиша и се мъчи до сега.” Римлани 8:22

Скъпи мои от посветения дом, нека не забравяме да бъдем във връзка със страдащото творение; да съчувстваме в неговите нещастия и тревоги; да осъзнаем колко е дълбока деградацията и мизерията; да си припомним неговите слабости, неговите ужасни тегоби от наследените петна и последващата немощ; неговите сегашни обкръжения с невежество и суеверие и дългоутвърдената грешка на общественото мнение; да си спомним, че ние също сме в грешна плът и че действията на греха са все още болезнено изявени в нас, поне в накои насоки, ако не и в много.И както плачът на страдащото създание идва до ушите на Господ със силно и патетично моление към неговото любящо сърце, така нека идва и към нашите уши и добие нашето съчувствие, оживотвори стремежа ни да работим с Небесния ни Отец по плана за установяване на неговото царство на праведност и мир. Z'02-263 R3067:6 (Hymn 38)