27 Януари

„И Аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг Утешител, за да пребъдва с вас до века.“ Йоан 14:16

Какво удовлетворение, какъв комфорт идва към Господните люде чрез тяхната привилегия да бъдат използвани от него и осиновени в неговото семейство чрез кръщение със Светия Дух, освещаването на Светия Дух, святото влияние, благословията от Отца и Син, ръководството на нашите съдби, ръководство на нашите сърца, отварянето на Писанията за нас, като карат нашите сърца да горят в нас, тъй като сме доведени до по-велико оценяване на дължината, ширината, височината и дълбочината на победния плана за спасение на нашия Отец, план за нас и за всички семейства на земята!... Наистина, както нашият Господ е казал, Светият Дух ни показва нещата, които ще дойдат и ни обяснява нещата от миналото. Колко от нашите благословии са в линията на оценяване на идващите неща- хилядолетното царство, времето за възстановяване, повдигане и укрепване на всички семейства на земята! Z'08-139 R4166:6 (Hymn 91)