26 Януари

„Няма да наруша завета Си, нито ще променя това, що е излязло из устните Ми.“ Псалм 89:34

Тези думи на Йехова Бог са много успокоителни и задоволителни за неговите верни чеда. След като вярата е базата за нещата, на които се надяваме, така увереността и опита поставят основата на вярата. Непроменяемостта на нашия Бог е една от най-привлекателните черти на неговия характер: неговото уверение е „Аз съм същият, не се променям“. Дори когато Господна дума или изречение е срещу нас- както в случая с присъдите срещу греха и грешниците- така че както неговата непроменяемост не ще разреши да има извинение за грях или да се очисти вината, тази константност става уверение за нас, че както Бог е бил стриктен и неизменяем във връзка с произнесените наказания, ще бъде еквивалентно стриктен и еквивалентно неизменим във всичките добри обещания и завети, които е направил към нас. Z'02-342 R3107:3 (Hymn 219)