25 Януари

„Благословението Господно обогатява; И трудът на човека не ще притури нищо.“ Притчи 10:22

Който има Господното благословение е наистина богат, независимо от количеството на притежанията, които има в този свят. Каква ценност има богатството на кръста, когато то не носи мир, радост и щастие? Където и да отидем, намираме всички- и бедни, и богати- да търсят удоволствия, фонтани на радост, но малцина са ги намерили! Изглежда невъзможно за света да разбере великия факт, че благословиите на Господ изграждат истинския извор на богатство и удоволствие завинаги- повече от живота сега и идващия! Тези, които Господ прави богати със своите обещания и милост, ръководство и благословия, имат радост, която другите напразно търсят.Тези истински богатства на Евангелския век са постижими за всеки, който има „чуващи уши“ и е научил що е Божията милост в Христос. В Христос са скрити всички съкровища на божествена мъдрост, любов и сила. Z'13-30 R5171:1 (Hymn 179)