24 Януари

Така Давид преуспяваше и ставаше по-велик; и Господ Бог на Силите беше с него. 2 Царе 5:10

Давидовият опит в очакването на царството и поуките, които трябвало да научи, а също и придобиването на характер и подготовката му за мъдрост и умереност, всичко това служи да илюстрира великата поука за Евангелската Църква. Ние също сме призовани да седнем на трона с Господ - да ръководим в негово име. Ние също сме осветени за управление от Светия Дух, което апостолът казва, че е предвкусване на славата и радостта, в които трябва да влезем, когато дните на короноване настъпят. Ако самодисциплина, себе контрол, вяра, умереност и надежда са атрибути, за да стане Давид цар над Господните люде като подходящо ги представя в управлението, то колко по-тежки поуки трябва да има за нас, които сме призовани към толкова по-далечна точка- трона на земята като Божии представители и към царското свещенство, като управляваме, съдим и изпитваме човешкия род до степен, че възможно повече от тях да бъдат спасени от тяхното пропаднало състояние и да бъдат доведени в пълна хармония с Бог! Z'08-268 R4236:1 (Hymn 300)