23 Януари

И те постоянствуваха в поучението на апостолите, в общението, в преломяването на хляба и в молитвите. Деяния 2:42

Всички Божии люде могат да живеят в любов, в дружба, под божествената грижа като „ царско свещенство“, „настанени заедно в небесните места“- в първообразната скиния „ Светая“. Доколкото нашето земно обиталище се има в предвид, ние днес бихме живели относително утеснено, с добродетелтта на удобната железопътна линия и пощата. Подобава на всеки да „говори често с другите“ както пророкът декларира, Господ може да чуе, да забележи , да увеличи нашите благословии един към друг. ( Малахия 3:16). Ние предполагаме, че е частично изпълнение на разпореждането ,че „изправя пътищата под нозете ни, да не би който е куц да се върне от пътя си“, то би ни се съдействало, ако търсим места за обитаване и връзки с дома на вярата. Нека поставим първо Бог, християнската дружба и растеж в милост на второ място, като и двете преди богатството във всички наши сметки. Така най-добре първо бихме търсили царството на Бог и неговата праведност, като намерим другите неща прибавени в пропорция към нашите истински нужди като нови създания. Z'07-345 R4090:5 (Hymn 97)