21 Януари

„Защото очите на Господа са върху праведните, И ушите Му към тяхната молитва“ 1 Петър 3:12

Нашият Небесен Отец дълбоко се интересува от всичко, което се отнася до нас и е наше. Кое нещо е малко за Този, който знае броят на космите ни?... Паднали създания сме от първоначалното почетно състоянието, когато сме били създадени, но Бог толкова обича нашата раса, че дори докато бяхме грешници, ни осигури с великата цена на изкуплението, възстановяване и последваща вечна слава. И затова –защото ни обича, чрез Христос Той ни дава велика милост да идваме при него както деца при Баща... Ние не трябва да се страхуваме, че Той е твърде зает с неща от важно значение или че е отегчен за това, че идваме често с маловажни въпроси... Наша привилегия е да влезнем в себе си и да затворим вратата в молитва към Отца, в която да споделим тайни на Този, който ще ни възнагради щедро. Z'95-213 R1865:5; 1864:3; 1865:4 (Hymn 293)