20 Януари

„Но, ако страда някой като християнин, да се не срамува“ 1 Петър 4:16

Апостолът не е засрамен от страданията си, защото осъзнавам че те са необходими заради Христа. Всеки мъж или жена биха се чувствали засегнати дълбоко, ако публично ги арестуват като разбойници, като нарушители на закона. Но когато тези неща се изпитат и осъзнаем, че те идват, поради вярност към Господ, в следването на стъпките му, ние ще се радваме в унижението, ще се радваме в неща, които иначе биха били срамни и ужасни. Ако според Господното провидение, арест или затвор ,или присмех биха дошли към някой, който чете сега тази статия и ако може директно или индиректно да се проследи тяхната мъка като вярност към Господа и неговата истина, нека тогава не се засрамват; нека славят Бога, като се считат за достойни да страдат за името на Христос и да помнят, че това се е случило и с Господ Исус. Той бил арестуван; бил вързан; подиграван; публично обиждан; той дори бе разпнат като хулител на Бога. Z'03-140 R3189:6 (Hymn 13)