18 Януари

Обаче, ако Христос е във вас, то при все, че тялото е мъртво поради греха, духът е жив поради правдата. Римляни 8:10

От божествена гледна точка, тялото се третира като мъртво, но духът, умът се третират като живи. Новото създание е това, което Бог разпознава като на такова, на което ще даде ново тяло в определеното време- в първото възкресение. Необходимо е тази мисъл да бъде ясно фиксирана в умовете ни, така че да можем постоянно да осъзнаваме нашият мир с Бог и неговата милост и съчувствие чрез Христа. Ако изгубим поглед върху факта, че Бог ни зачита от гледна точка на волята, ако започнем да мислим за себе си, че Бог ни оценява според плътта, ние със сигурност пропорционално ще отидем в тъмнина, объркване и обезкуражения. Но нека не забравяме, от друга страна, че духът или волята, се зачитат за живи поради праведноста, защото са в хармония с Бог. Затова нека не бъдем небрежни към волята, намерението, които ръководят поведението в живота ни, но да помним, че всяка разпуснатост ще означава пропорционално загуба на духовен живот. Да живеем правилно е винаги възможно за нас, и нищо, освен абсолютна лоялност не би било приемливо за Бог в Христос. Z'03-171 R3203:2 (Hymn 277)