17 Януари

„Облегни се на Господа и чакай Него“ Псалм 37:7

Ние не трябва да бъдем разочаровани и да позволим нашата вяра да се разклаща, когато се прилага тестът по търпение, докато външният мир и спокойствие, които желаем, се бавят. Нашият отец не ни е забравил, когато отговорът на нашите молитви изглежда, че се бави. Външният мир и покой не винаги са състояние, което най-добре отговаря на нуждите на новото създание; и ние не ще искаме условия, при които скъпоценните плодове на Духа не ще растат и се развиват в нас. Затова, "не се чудете на огнените изпитания, които дохождат върху вас, за да ви опитат, като че ли ви се случва нещо чудно; но радвайте се" (1 Петър 4:12,13). Този, който брои космите на главите ни, никога не е безразличен към страданията и нуждите на неговото най-слабо и смирено дете. О, колко сладко е осъзнаването на такава любяща грижа! "Когато той дава мир, кой може да направи беда?" Z'15-345 R5802:6 (Hymn 137)