16 Януари

“Вечният Бог е твое прибежище; И подпорка ти са вечните мишци” Второзаконие 33:27

Писанията изобилстват със свидетелства, че суровите тестове от близко бъдеще ще бъдат във връзка със заблудата. Те говорят за лъжливи ангели и заблуда на не праведност и „лъжливи чудеса“, като ни казват, че Господ ще изпрати или ще позволи силна заблуда, за да се повярва на лъжата. Ако виждаме правилната концепция на въпроса, тези измами ще бъдат върху целия свят, включително мъдрите хора и всеки на практика, без „ най-избраните“; „най-избраните“ ще бъдат запазени, не поради своята мъдрост или величие, но чрез силата на Бог, „защото ще се появят лъжехристи, и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така щото да заблудят, ако е възможно, и избраните.“ Z'09-123 R4379:3 (Hymn 304)