15 Януари

“През ония дни Исус излезе на бърдото да се помоли, и прекара цяла нощ в молитва към Бога.” Лукa 6:12

Кой не е забелязал, че всички велики Библейски характери, използвани от Всемогъщия, имат навика да се молят често, като търсят указание от Него за всеки въпрос. Дори великият Освободител, свят, безобиден, чист и отделен от грешниците се е нуждаел от молитвата към Отца- нужда от неговата дружба и общуване- нужда да бъде във връзка Вечният. Някои може да попитат, Би ли променил плановете си Всемогъщият, за да отговори на нашите молби? Със сигурност не. Наистина, противоположното, ние сме предупредени от Писанията да искаме само според волята Му. Ние сме предупредени, че ако искаме не както трябва, нашите молби не ще имат отговор. Така необходимостта да се изучава Божието Слово и бидейки просветлени във връзка с божествената програма, ние можем да искаме в хармония с всяка нейна черта и да получаваме сила и окуражение като отговор на нашите молби. Z'11-411 R4913:2 (Hymn 239)