14 Януари

„Обаче нека всеки човек бъде бърз да слуша, бавен да говори и бавен да се гневи;“ Яков 1:19

Силата на характера, която позволява гневът е същата сила, която иначе ни ръководи към силна любов: невъзможността да сме гневни заради подходяща кауза означава несъвършенство, недостатък, точно както невъзможността да се обича силно води до подобни дефекти в характера... Ние, които сме родени от Светия Дух и така имаме „умът на Христос“ имаме ум, който е любящ, щедър, мил, прощаващ към приятелите и също благоговеен и подчиняващ се на Бога. Това е духът на разположение от Отца и от Сина: противоположен на този на Противника. Двата духа или разположения са толкова противоположни, че не могат да бъдат в едно- не можем да служим на Бог и на мамона, на Христос и на Велиала? Z'07-26 R3928:2,4 (Hymn 49)